Biztosítás

A biztosítási szerződések megkötésekor egy előre nem látható, véletlenül, váratlanul bekövetkező esemény kapcsán keletkező kártérítésére szerződünk biztosító társasággal. Az adott biztosító szerződésben rögzíti előre, hogy milyen feltételek mellett mekkora kártérítést nyújt számunkra, ha a nem várt káresemény bekövetkezik. A biztosítások esetében élet és nem élet biztosítási szerződésekről beszélhetünk.

Az életbiztosítások esetén pl. baleset következtében maradandó sérülést szenvedhetünk vagy legrosszabb esetben elhunyhatunk. Ilyenkor az előre meghatározott kártérítési összeget fizeti ki a biztosító számunkra vagy elhalálozás esetén a meghatározott kedvezményezett(ek) számára. Az élet vagy baleset biztosításokat többszörösen is megköthetjük, vagyis több szerződéssel rendelkezhetünk. Az életbiztosításokat nem ritkán megtakarítási részt is tartalmazhatnak, vagyis a futamidő végén a nem kockázati részre befizetett összeg a technikai részét kamatokkal növelve kapjuk vissza. Adott termékeknél a megtakarítási részre vonatkozóan a befektetés jellegét is meghatározhatja az ügyfél (pl. államkötvény, részvény)

A nem életbiztosítások közé tartoznak a vagyontárgyakra köthető biztosítási konstrukciók, illetve a felelősségbiztosítások és a technikai biztosítások is. Ezeknél a biztosítási konstrukcióknál csak egy biztosítással rendelkezhetünk, vagy nem lehetséges a biztosítási káron gazdagodás, amelyet jogszabályban határoztak meg.

  • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb): saját gépjárművünkkel (vagy üzembentartóként) másiknak okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére szolgál. Ezt a biztosítási formát egységesen szabályozzák, vagyis minden biztosító számára ugyanazt a szolgáltatást kell nyújtani az ügyfelek és a károsultak számára. A kötelező biztosítás megkötése kötelező, illetve díjjal folyamatosan rendezettnek kell lennie. Jelenleg Magyarországon kb. 4,2 millió kötelező biztosítási szerződést kötnek meg (autó, busz, tehergépkocsi, motor, stb), amelyet évfordulóra lehet felmondani és újabb egy évre szerződni akár új biztosító társasághoz. 2013. január 1-től a biztosítók már évente több alkalommal is hirdethetnek kötelező biztosítási díjat, ezért azok összehasonlításának legkönnyebb módja egy online kötelező biztosítási kalkulátor segítségével lehetséges, amelyet általában független biztosítási alkuszok üzemeltetnek díjmentesen.
  • casco biztosítás: gépjárművünkre megköthető biztosítási védelem, amely saját hibás károkra, elemi károkra és lopás esetében nyújt általában védelmet. A casco biztosításban minden esetben önrészesedést alkalmaznak a biztosító társaságok, vagyis a bekövetkezett károk bizonyos százalékát és/vagy minimum összegét az ügyfelek fizetik meg.
  • lakásbiztosítás: ingatlanunkban bekövetkezett elemi károkra, a benne lévő ingóságokra és a bent lakók felelősségére nyújthat védelmet. A lakásbiztosítás általában elemi károkra (pl. tűz, vihar), betöréses lopás rablásra, rongálásra, illetve az általunk másoknak okozott felelősségi károkat téríti meg
  • utasbiztosítás: más országba történő utazásunk során bekövetkezett balesetekre, betegségre, poggyászkárokra nyújthat védelmet adott kártérítési összeg alapján.
  • vagyonbiztosítás: általános fogalom, általában valamilyen vagyontárgyra kötött biztosítási forma, amely lehet meghatározott veszélynemekre (pl. csak tűzkárokra) vagy minden veszélynemre (all risks) kockázatra megkötött biztosítási forma.